پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه کرمان
کرمان
فائزه احمدی
تغذیه
خیابان‌شریعتی‌-‌چهارراه‌باغملی‌-‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علیرضا اسدی
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان مام - نبش کوچه 24
امکان ثبت نوبت تلفنی