پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان پوست و مو کرمان
دکتر سعداله شمس الدینی
متخصص بیماریهای پوست ومو
چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر سعداله َشمس الدینی
متخصص بیماریهای پوست مو ولیزر
نرسیده به چهارراه طهماسب آباد ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سیمین سریزدی
تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
بلوار جمهوری - جمهوری 9 - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فرشید درویش دماوندی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
کرمان - کرمان - کرمان-بلوار جهاد-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر زهره ترابی پاریزی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
کرمان-خیابان شفا-مجتمع پزشکی شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ایرج اسفندیارپور
متخصص پوست و مو
پارک نشاط - مجتمع پزشکی پارک کلینیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر زهرا ترابی پاریزی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
کرمان-چهارراه طهماسب آباد ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سعیده فرج زاده
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
چهارراه طهماسب آباد - ساختمان متخص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علیرضا فکری
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
خ سپه ساختمان پزشکان سپه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سیمین شمسی میمندی
فلوشیپ آسیب شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)
چهارراه طهماسب اباد- ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مریم تابع
تخصص آسیب شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)
کرمان-چهارراه طهماسب آباد- ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فاطمه باقری
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
کرمان-خیابان شفا-مجتمع پزشکی شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر زهرا رهنما
متخصص پوست و مو
کرمان - کرمان - کرمان-بلوار جمهوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سودابه زندی
متخصص پوست و مو
چهارراه طهماسب آباد- ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر بهروز وارث
پوست
جیرفت-خیابان شهید رجایی-کوچه تکیه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر افشین میرزایی
پوست
رفسنجان-خیابان مدرس-کوچه مدرس 5 - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر زهرا محیط
پوست
رفسنجان -بلوار طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مجید شمس
پوست
رفسنجان-بلوار مدرس-مدرس 5-ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سعیده فرج زاده
تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
بزرگراه امام - پردیسه افضلی پور - …
امکان ثبت نوبت تلفنی