پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان علوم آزمایشگاهی اصفهان
اصفهان
دکتر علیرضا عندلیب
دکترای حرفه ای ایمنی شناسی آزمایشگاهی
خیابان آمادگاه - پاساژ گلدیس - شما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیداکبر طبیبیان
دکترای حرفه ای میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
سه راه سیمین - ابتدای خیابان سهرور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر مصری پور
تخصص بیوشیمی آزمایشگاهی
خیابان فردوسی - ساختمان زاینده رود
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر قاسمعلی جوانمردی
دکترا علوم آزمایشگاهی
 فلکه شاهد - ابتدای خیابان شهیدان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدحسین حجازی دهاقانی
دکترای حرفه ای انگل شناسی آزمایشگاهی ( پارازیتولوژی)
خیابان آمادگاه - ایستگاه محمد آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حشمت اله اروجی
دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی
بلوارکشاورز - سه راه سیمین - ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی