پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان علوم آزمایشگاهی اصفهان
اصفهان
دکتر علیرضا عندلیب
دکترای حرفه ای ایمنی شناسی آزمایشگاهی
خیابان آمادگاه - ساختمان گلدیس - آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر مصری پور
تخصص بیوشیمی آزمایشگاهی
خیابان فردوسی - ساختمان زاینده رود
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیداکبر طبیبیان
دکترای حرفه ای میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
سه راه سیمین - ابتدای خیابان سهرور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر قاسمعلی جوانمردی
دکترا علوم آزمایشگاهی
 فلکه شاهد - ابتدای خیابان شهیدان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدحسین حجازی دهاقانی
دکترای حرفه ای انگل شناسی آزمایشگاهی ( پارازیتولوژی)
خیابان آمادگاه - ایستگاه محمد آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حشمت اله اروجی
دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی
بلوارکشاورز - سه راه سیمین - ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی