پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اصفهان
اصفهان
دکتر سید پرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان توحید میانی، روبروی بانک سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منصور مهزاد
متخصص آسیب شناسی
شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود نوری مشکاتی
متخصص آسیب شناسی
چهارراه نظر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدپرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان توحید میانی- روبروی بانک سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم رسالت پناه
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان طیب، اول خیابان میرداماد، س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودنوری مشکاتی
آسیب شناسی و تشریحی
چهارباغ بالا-چهارراه نظر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران گواهی کاشانی
متخصص آسیب شناسی
خ توحید آزمایشگاه دی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام شیرانی لپری
متخصص آسیب شناسی
اصفهان-زرین شهر-میدان انقلاب-ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهراز طوری
متخصص آسیب شناسی
خ احمدآباد-آزمایشگاه مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید مؤیدنیا
متخصص آسیب شناسی
خ آمادگاه طبقه زیرین بانک سپه آزما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منیر حاجاتی
متخصص آسیب شناسی
خ آمادگاه مجتمع پزشکی سپاهان آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ملک رئیسی فر
متخصص آسیب شناسی
خ شمس اباد - روبروی بسیج - کوی نهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شاهرخ شجاعی عباسی
متخصص آسیب شناسی
بیمارستان شریعتی-آزمایشگاه آسیب شن…
امکان ثبت نوبت تلفنی