پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی اصفهان
دکتر فرناز دهقان
متخصص طب فیزیکی و توتبخشی
ستون فقرات مفاصل عضلات اعصاب
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر مریم چترایی
متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
دروازه شیراز ابتدای چهارباغ بالا ن…
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر حسن عندلیب
متخصص پزشکی ورزشی
خیابان سجاد ابتدای قایم مقام(سپهسا…
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر سلمان فلاح
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، نوار عصب و عضله
ابتدای خیابان محتشم کاشانی جنب MRI…
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهریار میرشمس
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان توحید میانی - جنب بانک پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمدرضا فلاح زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - جنب اورژانس عیس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سهیل ستاری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - جنب ام ای ای اص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود عمادی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - نبش مادی فرشادی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد رستمی نجف آبادی
تخصص فیزیولوژی
شمس آبادی - چهارراه قصر - اول خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی فرخانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - چهار راه قصر - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علیرضا مقتدری اصفهانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد باقری مقدم
تخصص پزشکی ورزشی
شمس آبادی - ساختمان آلا - واحد 206
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سپیده سجادیه خواجویی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
پل بزرگمهر - ابتدای خیابان بزرگمهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید خسروی نجف آبادی
تخص طب فیزیکی و توانبخشی
بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی