پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی اصفهان
دکتر مهدی مؤیدفر
فوق تخصص جراحی زانو
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر سید علیرضا روضاتی
جراح و متخصص ارتوپدی
جراح مفصل ران و زانو از آلمان
اصفهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهمن دوامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
دروازه شیراز - ساختمان آزادی - جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا اعتمادی فر
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
خیابان توحید - روبروی بانک مسکن - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر لطف اله خادم
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - ساختمان طاووسی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهران رادی
فلوشیپ جراحی زانو
خیابان شمس ابادی - نرسیده به چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
آخر خیابان آمادگاه - نزدیک چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید نصر اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه هشت بهشت - هشت بهشت غربی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان آزادی ( دروازه شیراز ) - ابت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین دهقانی تفتی
متخصص ارتوپدی،فوق تخصص جراحی شانه , آرنج , دست
اصفهان , خیابان توحید میانی , ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
درواز شیراز - ابتدای چهارباغ بالا …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فانیان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
آمادگاه - روبروی هتل عباسی - کوچه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی قبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - روبروی بیمارستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباس رحیمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان دقیقی - روبروی ام ار ای سپا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حسین صالحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان شهدا - جنب بانک کشاورزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید موسوی طادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - روبروی بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسن حسینی پناه
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - اول خیابان شیخ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فتح اله حر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارباغ بالا - نرسیده به دروازه شی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر خلیل اله ناظم
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی- جنب بیمارستان سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید حسینی حسین آبادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
دروازه شیراز - اول چهارباغ بالا - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناصر پیری اردکانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر -چهارراه هشت بهشت -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فهامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - جنب بیمارستان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد خدایاری
فلوشیپ جراحی دست
خیابان هشت بهشت غربی - چهارراه ملک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد جاودان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
چهارراه طالقانی - شمس آبادی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدعلی تحریریان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان اصلی آیت اله کاشانی - بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشاد مهنام
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان توحید میانی - ساختمان پزشکی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید موسویان قهفرخی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان آمادگاه - ساختمان گلدیس - و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا نعمت الهی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی میرباقری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - اول خیابان هشت به…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالرسول خوانساریان
ارتوپد
خیابان شمس آبادی - نرسیده به چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهرزاد فروغی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان فروغی - کوچه دکتر فروغی ( ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرزاد پژنگ
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فضل اله اکرام نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حافظ القرانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - نرسیده به چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدناصر حسینی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان توحید میانی - چهارراه پلیس …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشید مالکی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - نرسیده به چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شیروان رستگار
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بلوارصفه - بیمارستان الزهراء(س)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکترنصیر اسکندری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه فلسطین - ساختمان حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی شرافت
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - خیابان هشت بهشت غ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی احمدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان هشت بهشت غربی - مجتمع فدک -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمودرضا کریمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی رحمانیان حسین آبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان توحید - چهارراه پلیس - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی قبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - بیمارستان شهیدصدو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود رضا کریمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - نبش چهار راه عب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهزاد کیمیائی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - ساختمان هزاره (…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احسان علیمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خانه اصفهان - خیابان رزمندگان - بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مویدفر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد فرخانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابا شمس آبادی - نبش چهارراه عباس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی تیموری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشاد مسعودی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مؤذنی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان آمادگاه - کوچه داروخانه سپا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر غلامرضا امینیان نراقی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان میر - بیمارستان سپاهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینعلی سعیدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دروازه شیراز -جنب بانک اقتصاد نوین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی معینی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
انتهای خیابان آمادگاه - جنب آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی شیخ الاسلام
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - روبروی بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمیدرضا ضیائی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دروازه شیراز - ابتدای خیابان هزار …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر نعمت اله شیرانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر- سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ارسلان محمودیان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ابتدای خیابان شمس آبادی - روبروی ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی بصیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان آمادگاه - مجتمع پزشکی سپاها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید ضیائی راد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - کوچه اورژانس بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فروزا اشکانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی معزی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان بزرگمهر - بیمارستان شهید آی…
امکان ثبت نوبت تلفنی