پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان اصفهان
دکتر مهران شریفی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
۱ خیابان شیخ مفید کلینیک شماره ۲ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر کامران مشفقی
خون و انکولوژی
خیابان شمس آبادی_جنب بسیج_مجتمع پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فریبزر مکاریان رجبی
فوق تخصص بیماریهای خون وسرطان بزرگسالان
خیابان طیب - ساختمان نگین
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناهید رئیسی دهکردی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان
آمادگاه - جنب بانک تجارت - ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محسن خانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
خیابان آمادگاه - روبروی هتل ونوس -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی حاجی غلامی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
خیابان فیض - خیابان شیخ مفید - تقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
بلوارصفه - بیمارستان الزهراء(س)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرهاد قدیری شیدانی
تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر طالب آذرم
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
خیابان هزارجریب - ابتدای کوی امام …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ولی اله مهرزاد
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
خیابان فیض - خیابان شیخ مفید - تقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علیرضا صادقی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکو…
خیابان فیض - خیابان شیخ مفید - تقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد طاهری
تخصص پرتو درمانی (رادیو تراپی)
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر- مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شادی بابازاده
تخصص پرتو درمانی (رادیو تراپی)
خیابان شمس آبادی - بیمارستان سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی