پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی همدان
همدان
دکتر علی احسان صالح
پرتونگاری
خیابان جهاد-مجتمع پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر نازیلا حبیبی
متخصص رادیولوژی
بیمارستان مباشر
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدهادی سفیدآبی
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی سیزده خانه مجتمع سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمودرضا جعفری
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی-ارادیولژی دکتر جعفری
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر ندا فریدیان
پرتونگاری
خیابان بوعلی-مجتمع پزشکی پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر اصغر خانچرلی
پرتونگاری
خیابان جهاد-مجتمع پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدعلی توکلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود جباری
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی- مجتمع پزشکی خاتم الانبیاء…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر تکتم بیانی
پرتونگاری
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر شهپر مرادی نژاد
پرتونگاری
خیاان پاسداران
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود رضا جعفری
پرتونگاری
خیابان بوعلی-ساختمان پزشکان خاتم ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمد پژوهنده
پرتونگاری
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر حسن جوادی
پرتونگاری
خیابان بوعلی-ساختمان پزشکان خاتم ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر حسین کاظمی
پرتونگاری
خیابان بوعلی-مجتمع پزشکی پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علی رضا صابری
متخصص رادیولوژی
اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک…
امکان ثبت نوبت تلفنی