پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی همدان
همدان
دکتر علی احسان صالح
پرتونگاری
خیابان جهاد-مجتمع پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر نازیلا حبیبی
متخصص رادیولوژی
بیمارستان مباشر
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدهادی سفیدآبی
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی سیزده خانه مجتمع سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمودرضا جعفری
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی-ارادیولژی دکتر جعفری
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدعلی توکلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر ندا فریدیان
پرتونگاری
خیابان بوعلی-مجتمع پزشکی پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود جباری
متخصص رادیولوژی
خ بوعلی- مجتمع پزشکی خاتم الانبیاء…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر اصغر خانچرلی
پرتونگاری
خیابان جهاد-مجتمع پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر تکتم بیانی
پرتونگاری
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر شهپر مرادی نژاد
پرتونگاری
خیاان پاسداران
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمد پژوهنده
پرتونگاری
خیابان پاستور-پایین تر از آزمایشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود رضا جعفری
پرتونگاری
خیابان بوعلی-ساختمان پزشکان خاتم ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر حسن جوادی
پرتونگاری
خیابان بوعلی-ساختمان پزشکان خاتم ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر حسین کاظمی
پرتونگاری
خیابان بوعلی-مجتمع پزشکی پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علی رضا صابری
متخصص رادیولوژی
اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک…
امکان ثبت نوبت تلفنی