پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) همدان
همدان
دکتر علیرضا منصف اصفهانی
متخصص آسیب شناسی
خ بوعلی-مجتمع پزشکی پارس-آزمایشگاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر آرش دهقان
متخصص آسیب شناسی
میدان آرامگاه آزمایشگاه تشخیص طبی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود ستاری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه شریعتی- اول خواجه رشیدآزما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر ژینوس صارمیان
متخصص آسیب شناسی
خ بوعلی بالاتراز پاساژ وحدت
امکان ثبت نوبت تلفنی