پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی همدان
مرکز جامع توانبخشی دکتر یزدانی
دکتر امیرحسین یزدانی
میدان آرامگاه خیابان بوعلی کوچه رف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر فراز نطقی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
درمان آرتروز زانو (تزریق ژل)
امکان ثبت نوبت تلفنی
کلینیک کاردرمانی و توانبخشی
پیام رفائی - کارشناس کاردرمانی
آرامگاه بوعلی خیابان بوعلی پایین ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آرش مجلسی
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
میدان آرامگاه ابتدای بوعلی پایین ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر امیر حسین یزدانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خ بوعلی - روبروی بانک رفاه مرکزی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علی تجزیه چی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
همدان - همدان - همدان - آرامگاه بو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمد قاسمی
توانبخشی
همدان - خ بوعلی - ساختمان پزشکان ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدرضا نیکو
توانبخشی
همدان - خ بوعلی - ساختمان پارس - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی