پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد همدان
همدان
دکتر محمدمحسن یگانه
متخصص بیهوشی
بیمارستان آتیه
امکان ثبت نوبت تلفنی