پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی همدان
همدان
دکتر حسین عرفانی
متخصص بهداشت عمومی
خ بوعلی- مجتمع پزشکی امام علی
امکان ثبت نوبت تلفنی