پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی آمل
آمل
دکتر محمد کریمی علویچه
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - خیابان 17 شهریور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهرام مهدوی عمران
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - آمل-کوچه بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی