پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی آمل
آمل
دکتر محمد کریمی علویچه
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - خیابان 17 شهریور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهرام مهدوی عمران
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - آمل-کوچه بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی