پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق آمل
آمل
دکتر محمد افضلی
تخصص بیماری های قلب و عروق
مازندران -آ مل - خ 17 شهریور ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حامد طبسی
متخصص قلب وعروقفوق تخصص قلب و عروق
مازندران - آمل - امل - خ 17 شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر رقیه پورکیا
متخصص قلب وعروق
مازندران - آمل - آمل - سبزه میدان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مجید سلیمان نژاد
متخصص قلب وعروقفوق تخصص قلب و عروق
مازندران - آمل - آمل - خ 17 شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر کامران پورمند
متخصص قلب وعروق
مازندران - آمل - آمل-خ 17 شهریور-ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی