پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان علوم آزمایشگاهی آمل
آزمایشگاه دکتر جواد حکیمی
متخصص علوم آزمایشگاهی
خیابان ۱۷ شهریور روبروی سازمان تام…
امکان ثبت نوبت تلفنی