پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) آمل
آمل
دکتر ابوالفضل هاشمی چلاوی
متخصص آسیب شناسی
آزمایشگاه: آمل- خ 17شهریور-روبروی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر نوشین خیر
متخصص آسیب شناسی
خ- سعدی مجتمع سبز - طبقه همکف
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیده فاطمه مسعودی
متخصص آسیب شناسی
سبزه میدان - ساختمان شفاء - آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مجید اخوان شهرآشوب
متخصص آسیب شناسی
خ نور میدان فجر
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس ضیائی راد
متخصص آسیب شناسی
خ17شهریور کوی بنیاد شهید مجتمع پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر شهریار شفائی
متخصص آسیب شناسی
خ- 17 شهریور مقابل ادراه برق آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی