پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی آمل
کاردرمانی رها (توانمندسازی جسمی عصبی)آمل
ارگوتراپیست جعفر اسمعیلی
سبزه میدان ساختمان میرداماد طب…
امکان ثبت نوبت تلفنی