پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری آمل
آمل
دکتر مرتضی اسکیان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مازندران - آمل-خ 17شهریور - کوچه ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ابراهیم حجازی دینان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان 17 شهریور - کوی بنیاد شهید …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حبیب اله فانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خ- 17 شهریور کوچه بنیاد شهید ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حامد یزدان نجاد
فلوشیپ تخصصی جراحی کلیه ( اندویورولوژی و لاپاراسکوپی )
خیابان 17 شهریور، کوچه بنیاد شهید،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سکینه صالحی
متخصص جراحی کلیه اطفال
خ- 17 شهریور کوچه بنیاد شهید - جمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عزیز اله کیهانی
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خیابان 17 شهریور، ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عزیزاله کیهانی
متخصص جراحی کلیه اطفال
خ 17 شهریور- ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی