پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان آمل
دکتر محمد کریمی
متخصص کودکان و نوزادان
خیابان نور میدان فجر کنار آزمایشگا…
آمل
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر جمشید اسماعیلی
تخصص بیماری های کودکان
خیابان 17 شهریور - اول کوچه بنیاد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر رضا توسلی مقدم
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل خ نور میدان ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ابوالقاسم زهستانی
متخصص کودکانفوق تخصص نوزادان
مازندران - آمل - آمل-سبزه میدان - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیده شوکت دریاباری
متخصص کودکان
سبزه میدان روبروی بانک ملت مرکزی ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حسین سلیمانی راد
فوق تخصص کودکان
خیابان 17 شهریور، کوچه بنیاد شهید،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر یحیی رحمانی
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل سبزه میدان -ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حسین آملی
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل -خ 17شهریور -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مسعود نائیجی
متخصص بیماریهای کودکان
خ- سعدی ساختمان شفاء
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیدعلی سجادی
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل- خ 17 شهریور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر آزیتا کمانگری 
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل -سبزه میدان -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر یحیی رحمانی کنارانجام
متخصص بیماریهای کودکان
آمل- سبزه میدان-ابتدای خ ایران
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباسعلی کمالی
متخصص کودکان
مازندران - آمل - آمل-خ 17 شهریور-پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حسین رودگری
متخصص بیماریهای کودکان
خ- 17 شهریور کوچه بنیاد شهید ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر شیرین اقوامی آملی
متخصص بیماریهای کودکان
خ- 17 شهریور - کوچه بنیاد شهید ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی