پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی آمل
آمل
دکتر فاطمه رجائی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل -سبزه میدان-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فرنوش قلعه باغی 
تخصص بیماری های داخلی
مازندران - آمل - سبزه میدان - پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سپیده صفاء نوائی
تخصص بیماری های داخلی
اسپه کلا - خیابان قدس - کوی یاس - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بزاز سعداله توکلی بزاز
متخصص داخلی
مازندران - آمل - امل-کوی مخابرات س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر شهرام مصطفوی نوری
متخصص داخلی
مازندران - آمل - امل -خ انقلاب -رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ثریا شهرزاد
متخصص بیماریهای داخلی
سبزه میدان - ساختمان میر داماد - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سید محمد عبدالهی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل - خ 17 شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فیروزه مددی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل -خ 17 شهریورک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهزاد حیدری
متخصص داخلی
مازندران - آمل - بابل- خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سید حسین رفیعی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل-خ 17شهریور پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ابوالقاسم واعظی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل- خ 17 شهریور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محمدرضا بابائی
متخصص بیماریهای داخلی
سبزه میدان-ساختمان پزشکان شفا-ط زی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محمود رضا بابایی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل سبزه میدان -س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مونا دارائی
متخصص داخلی
مازندران - آمل - قائم شهر-خ ساری ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیدمحمد عبدالهی
متخصص بیماریهای داخلی
خ 17 شهریور-ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهروز برهانی دوست
متخصص داخلی
مازندران - آمل - آمل-بعد از بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی