پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی آمل
آمل
دکتر عبداله ملک زاده آملی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
گرجی محله ساختمان صالحی ط 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس یوسف نژاد
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ- گرجی محله - پشت ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی