پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی آمل
آمل
دکتر عبداله ملک زاده آملی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
گرجی محله ساختمان صالحی ط 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس یوسف نژاد
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ- گرجی محله - پشت ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی