پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان دندان پزشکی آمل
آمل
دکتر حسن دهقان
دکترای حرفه ای دندانپزشکی
سه راهی نور، ابتدای خیابان طالب آم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر علی اکبر عسکر زاده شاهی
دکترا دندانپزشک
سبزه میدان، مقابل مخابرات، مجتمع ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی