پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی بابل
بابل
دکتر محمد گدازگر
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کشوری - ساختمان روجین - طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
روبروی بیمارستان شهیدبهشتی- ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهران شکری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - بابل - بابل - خ مدرس-اخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سید امین ضمیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - بابل - بابل-خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی