پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی بابل
بابل
دکتر علی توسلی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بابل - خیابان سرگرد قاسمی - ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسین احمدی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
میدان کشوری - کنار آزمایشگاه فیروز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر کیوان کیا کجوری
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خ مدرس ساختمان پاستور ---------…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیدحمد مدرس تنکابنی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
چهارراه فرهنگ-ساختمان فارابی ط دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر احمد نوریان
متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
شهدا، ابتدای نواب صفوی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اصغر تقی نیا جلوداری
متخصص گوش و حلق و بینی
چهارراه فرهنگ ساختمان نارنج
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عبدالکریم انواری
متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
خیابان 22، ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی