پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داروسازی بابل
بابل
محمدرضا خلیلیان
کارشناس داروسازی
میدان طالقانی، ابتدای خیابان کارگر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علیرضا طوسی جمالی
دکترا داروسازی
جاده قدیم آمل و بابل، روستای احمد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اصغر رضوی آستانه ای
دکترا داروسازی
 روبروی اورژانس یحیی نژاد، داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی