پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بابل
بابل
دکتر مهدی نژادقلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
ضلع شمالی شهرداری بابل - ساختمان ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مرتضی کشانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان مصطفی خمینی - خورشید 11 - پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر قائمیان
پرتونگاری
خیابان قاسمی-ساختمان پاسارگاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ابوالفضل هاشم اوغلی
پرتونگاری
میدان هلال احمر-پشت بانک سامان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر آزیتا مینوئی
متخصص رادیولوژی
میدان کشوری خ سرداران 2 کوی شهید ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرداد نباهتی
پرتونگاری
خیابان شهید قاسمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حاجی قربان نور الدینی
پرتونگاری
بین فلکه کارگر و طالقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عسگر ماهوتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهاراراه فرهنگ - مرکز سی تی اسکن د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر اشرف محمودی
پرتونگاری
میدان کشوری-خیابان شهید سرگرد قاسمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سینا حقانی فر
متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
خ مدرس -چهارراه فرهنگ -ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر روح الله عبدی
پرتونگاری
روبروی بیمارستان یحیی زاده-خورشید …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد کیان فر
پرتونگاری
بین فلکه کارگر و طالقانی-رادیولوژی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد علی صابر
پرتونگاری
خیابان شهید قاسمی
امکان ثبت نوبت تلفنی