پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) بابل
بابل
دکتر مجید شربت داران
متخصص آسیب شناسی
روبروی بیمارستان شهید یحیی نژاد(آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسین ندیمی بارفروشی
متخصص آسیب شناسی
میدان هلال احمر روبروی شهرداری جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر افشین آگاه
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان شیخ طبرسی -خیابان سرداران 2…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ابراهیم ملامحمدی
متخصص آسیب شناسی
بابل - میدان کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر پروین ضراب پوری
متخصص آسیب شناسی
کمربندی غربی توحید 5 پ 266
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر شهرام منصور عراقی
متخصص آسیب شناسی
میدان هلال احمر جنب بانک سامان آزم…
امکان ثبت نوبت تلفنی