پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی بابل
بابل
دکتر مهدی سلیمانیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهار راه فرهنگ - ساختمان گلستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری قادی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اوشیب نتاج
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-جنب بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی