پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی بابل
دکتر مانی فلسفی
متخصص استخوان و مفاصل - فوق تخصص جراحی ستون …
عضو هیات علمی دانشگاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر غلامعلی دشتی ناصرآبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بابل - میدان کشوری - خیابان سردارا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیدمختار اسمعیل نژادگنجی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
1- فلکه اوقاف - ساختمان مهدی موعود…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد روحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان هلال احمر - ساختمان بانک سام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر جان محمدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
مازندران - بابل- خ مدرس - چهار راه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود نعمتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بابل- میدان کشوری - مجتمع پزشکی پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرآسا آوری
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مازندران - بابل - بابل - خ مدرس چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی رنج کش کلاگر
متخصص استخوان و مفاصل
بابل - بین فلکه کارگر و هلال احمر …
امکان ثبت نوبت تلفنی