پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اهواز
دکتر فرید یوسفی
متخصص بیماری های عفونی، تب دار و داخلی
کیانپارس فلکه سوم نبش خیابان میهن …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدمحمد علوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان سلمان فارسی - نبش حافظ - مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مجید فرهادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالرسول نیکخوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خ طالقانی - جنب پارکینیگ - طبقه دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدمحمدجعفر آل محمد
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان سلمان فارسی - بین حافظ و فر…
امکان ثبت نوبت تلفنی