پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما












آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اهواز
اهواز
دکتر عبدالرسول نیکخوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خ طالقانی - جنب پارکینیگ - طبقه دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدمحمد علوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان سلمان فارسی - نبش حافظ - مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مجید فرهادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدمحمدجعفر آل محمد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی