پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب کار و بیماری های شغلی اهواز
اهواز
دکتر امیر محمدی دهدزی
تخصص طب کار
خیابان طالقانی شرقی - نبش محمدیان …
امکان ثبت نوبت تلفنی