پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان سم شناسی بالینی و مسمومیتها اهواز
کلینیک مسمومیت و گزش
دکتر احمد قربانی - متخصص پزشکی قانونی، فلوشی…
خیابان فلسطین کلینیک تخصصی و فوق ت…
اهواز
امکان ثبت نوبت تلفنی