پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان سم شناسی بالینی و مسمومیتها اهواز
کلینیک مسمومیت و گزش
دکتر احمد قربانی - متخصص پزشکی قانونی، فلوشی…
خیابان فلسطین کلینیک تخصصی و فوق ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی