پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اهواز
آزمایشگاه رویان
تشخیص طبی-پاتولوژی-غربالگری سلامت جنین
خیابان نادری نبش قنادان زاده (مولو…
اهواز
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر ایران رشیدی گل رویه
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
چهارراه طالقانی، ایران کلینیک، طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نسترن رنجبری
متخصص آسیب شناسی
خشایار-بین شیخ بهاوکیان شماره 195/1
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر طاهره رجبی
متخصص آسیب شناسی
خ طالقانی-نبش حافظ آزمایشگاه دانش
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریبا صدقی
متخصص آسیب شناسی
زیتون کارمندی- آزمایشگاه دکتر صدقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر راضیه مدیحی
متخصص آسیب شناسی
خ طالقانی نرسیده به میدان شهدا فلک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نپتون عمادمستوفی
متخصص آسیب شناسی
نادری غربی- بین نظامی و 24متری- آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی