پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی اهواز
ستاره صمدی
شنوایی سنجی و سمعک اهواز
چهار راه زند بیمارستان فاطمه الزهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر محمدرضا مختاری راد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و ستون فقرات
کلینیک۱: زیتون کارمندی نرسیده به ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدرضا سعیدیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمدرضا مختاری راد
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مطب اول: اهواز - زیتون کارمندی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر شهریار نصیر زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی