پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی اهواز
فیزیوتراپی و بیوفیدبک تن آسا
دکتر فاطمه اورکی - متخصص فیزیوتراپی
کیانپارس نبش خیابان ۶ غربی مجتمع ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کلینیک فیزیوتراپی آریا
مسعود دانائیان
کیانپارس خیابان اردیبهشت بین سروش …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی
دکترای تخصصی(ph.d) فیزیوتراپی
کیانپارس، نبش خیابان 6 غربی، مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مانا احمدی
متخصص فیزیوتراپی
زیتون کارمندی خ حجت نبش زمزم فیزیو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر حسین دشت بزرگ
متخصص فیزیوتراپی
خیابان انقلاب، خیابان کیان، نبش را…
امکان ثبت نوبت تلفنی