پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی شهرکرد
شهرکرد
حمید رضا خضرایی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
شهرکرد -چهارراه فصیحی -ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر سعید قنبریان
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
شهرکرد - چ فصیحی - مجتمع امام حسین…
امکان ثبت نوبت تلفنی