پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق شهرکرد
شهرکرد
فاطمه عباسیان
قلب وعروق
شهرکرد- خیابان12محرم- روبروی مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر منصور مفتخر
تخصص بیماری های قلب و عروق
چهارراه دامپزشکی - مجتمع پزشکی بزر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر یوسف خالدی فر
قلب و عروق
بالاتر از چهارراه فصیحی - روبروی م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر علی بازدار
تخصص بیماری های قلب و عروق
چهارراه فصیحی - کوچه مجتمع امام صا…
امکان ثبت نوبت تلفنی