پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی شهرکرد
شهرکرد
دکتر بهمن صالحپور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان 12 محرم - پائین تر از فلکه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر مرتضی دهقان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان دوازده محرم جنوبی - پاساژ ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر سیدمجیدرضا علوی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر مسعود ریاحی سامانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه دامپزشکی - ساختمان بزرگمهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر علیرضا تعبدی
ارتوپدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
سیدمجیدرضاعلوی
ارتوپدی
شهرکرد-خ 12 محرم- روبروی مجتمع اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی