پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی شهرکرد
شهرکرد
دکتر پریسا ترانه
دکترای حرفه ای پزشکی
چهارراه فصیحی - مجتمع پزشکی امام ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر سیروس حسنی
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان 12 محرم - کوچه مجتمع امام ص…
امکان ثبت نوبت تلفنی