پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی شهرکرد
شهرکرد
دکتر سیدلطف اله افضلی بروجنی
تخصص جراحی عمومی
بلوار شریعتی - مابین میدان بسیج و …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر فرخنده شریفی فرادنبه
تخصص جراحی عمومی
پایین تر از فلکه آبی - خیابان12محر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر حشمت اله قربانی
متخصص جراحی عمومی
خیابان 12محرم - مجتمع پزشکی کوثر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر فرامرز صدق آذر
تخصص جراحی عمومی
چهار راه دامپزشکی _ طبقه بالای آزم…
امکان ثبت نوبت تلفنی