پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داروسازی مشهد
مشهد
دکتر محمد صادقیان
دکترا داروسازی
قاسم اباد - ب اندیشه - نبش اندیشه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مهران محسنی
دکترا داروسازی
خیابان عبدالمطلب، اول گلبرگ
امکان ثبت نوبت تلفنی