پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی مشهد
مرکزشنوایی سنجی وسمعک مهر
ادیولوژیست(شنوایی شناس)
سمانه گلی
مشهد
امکان ثبت نوبت تلفنی
موسسه بینایی سنجی کیمیا
رضا کاظمی - کارشناس بینایی سنجی (اپتومتری)
سیدی بلوار مهدی بین مهدی ۵ و بانک …
مشهد
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسین حسن آبادی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
سه راه جم - ساختمان پزشکان جم
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس آریانمهر
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
احمدآباد - خیابان عارف - بین عارف …
امکان ثبت نوبت تلفنی