پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) قم
قم
دکتر مهناز سلیمانی چترودی
متخصص آسیب شناسی
خ 45متری عماریاسر آزمایشگاه مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فریبا رضائی
متخصص آسیب شناسی
بلوارامین خ 7 پ 15 آزمایشگاه ایران
امکان ثبت نوبت تلفنی