پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی ساری
دکتر رضا شهرامی
بورد تخصصی بیماریهای عفونی - درمان زخم - ازو…
خیابان فرهنگ مجتمع شهریار ۳ واحد ۶…
ساری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالخالق پیوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ فرهنگ _ م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نرگس نجفی سورکی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ قارن جنب …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نژاد حسین روحانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - قائم شهر خ تهران…
امکان ثبت نوبت تلفنی