پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی ساری
دکتر محمد حسین ارزاقی
متخصص گوش و حلق و بینی
خیابان فرهنگ ساختمان شهریار ۳ طبقه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهنام غفاری
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان قارن - روبروی بانک رفاه کار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اصغر غفاری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه راه کشاورزی - کلینک رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی نیکخواه
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
میدان امام - بلوار پاسداران - بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالمجید کثیری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه راه کشاورز - بیمارستان امیر ماز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رستم پورموسی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان قارن - ساختمان کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدجعفر مطهری طبری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان فرهنگ - قبل از خیابان 15 خر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدعبداله مدنی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بیمارستان امیر مازندرانی - طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی