پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی ساری
ساری
دکتر بهنام غفاری
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان قارن - روبروی بانک رفاه کار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اصغر غفاری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه راه کشاورزی - کلینک رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی نیکخواه
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
میدان امام - بلوار پاسداران - بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالمجید کثیری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سه راه کشاورز - بیمارستان امیر ماز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رستم پورموسی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان قارن - ساختمان کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدجعفر مطهری طبری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
خیابان فرهنگ - قبل از خیابان 15 خر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدعبداله مدنی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بیمارستان امیر مازندرانی - طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی