پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب ساری
دکتر محمد جعفری
متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
خیابان فرهنگ بعد از پیوندی ساختمان…
ساری
امکان ثبت نوبت تلفنی
کلینیک طوبی (باغبان)
دکتر نرگس کریمی
متخصص مغز و اعصاب ، نوار عصب و عضله
ساری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر پرویز محیط
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان فرهنگ - بین حافظ و سعدی - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدمحمد باغبانیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدمحمد باغبانیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
بلوار پاسداران - بیمارستان بوعلی س…
امکان ثبت نوبت تلفنی