پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان انکولوژیست (پرتو درمانی و ..) ساری
دکتر آرش قاسمی
متخصص رادیوانکولوژی (شیمیدرمانی و رادیوتراپی)
میدان خزر مجتمع فوق تخصصی باغبان (…
امکان ثبت نوبت تلفنی