پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی ساری
فیزیوتراپی حکیم
مریم بابونه
خیابان فرهنگ خیابان حافظ بعد از در…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مرکز فیزیوتراپی کاوه
بابک حسنجانی - کارشناس فیزیوتراپی
خیابان فرهنگ مجتمع شهریار ۳ طبقه س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
شکراله گوران اوریمی
کارشناس فیزیوتراپی
درمانگاه فرهنگیان، ابتدای مهدی آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی