پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مامایی ساری
ساری
فاطمه جغتایی
کارشناس مامایی
بلوار کشاورز، جنب عکاسی میثاق، طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی