پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب ارومیه
دکتر بابک احمدی سلماسی
متخصص مغز و اعصاب
خیابان ورزش طبقه ی فوقانی دارو خان…
ارومیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضائی اقدم
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان برق - خیابان یاسر - کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضائی اقدم
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
بیمارستان امام خمینی - بخش داخلی ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر علی اصغر شمسی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان مدنی، روبری خیام شمالی، ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر بهرام نصیری اسکوئی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
آدرس مطب : بلوار حسنی - ساختمان بر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر جلال عباس زاده اهرنجانی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان خیام جنوبی - ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی