پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب ارومیه
دکتر بابک احمدی سلماسی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و ستون فقرات
خیابان ورزش طبقه ی فوقانی دارو خان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضائی اقدم
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان برق - خیابان یاسر - کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضائی اقدم
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
بیمارستان امام خمینی - بخش داخلی ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر علی اصغر شمسی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان مدنی، روبری خیام شمالی، ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر بهرام نصیری اسکوئی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
آدرس مطب : بلوار حسنی - ساختمان بر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ارومیه
دکتر جلال عباس زاده اهرنجانی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان خیام جنوبی - ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی